Λογος όνομαστική № 5

«Λογος όνομαστική»

(«Ономастичні науки»)

№ 5, 2013

Главный редактор:
Е. С. Отин

Редакционная коллегия:
Бучко Д. Г. (Тернополь),
Калинкин В. М. (заместитель главного редактора),
Карпенко Е. Ю. (Одесса),
Ковалевская Т. Ю. (Одесса),
Пахомова С. Н. (Ужгород),
Першина К. В. (ответственный секретарь),
Шульгач В. П. (Киев).

Редакционный совет:
Белей Л. О. (Ужгород),
Буевская М. В. (Донецк),
Железняк И. М. (Киев),
Зубов Н. И. (Одесса),
Ковалев Г. Ф. (Воронеж),
Попов С. А. (Воронеж),
Поповский А. М. (Днепропетровск),
Ратникова И. Э. (Минск),
Редьква Я. П. (Черновцы),
Рут М. Э. (Екатеринбург),
Суперанская А. В. (Москва),
Супрун В. И. (Волгоград),
Фонякова О. И. (Санкт-Петербург),
Фролов Н. К. (Тюмень),
Чучка П. П. (Ужгород).

 


Технический редактор:
Буевская М. В.

ОГЛАВЛЕНИЕТеоретические вопросы ономастики
Merkulova N. V. L’évolution historique du système onomastique français.Антропонимика
Мезенко А. М. Фитофорные фамилии и культура славян.
Міхальова К. І. Метонімічні переноси власних імен в сучасних англійській і українській мовах (на матеріалі газетних текстів).
Пахомова С. М. Генеза та еволюція дволексемних українських антропонімних формул.
Першина К. В. Антропонимы, агионимы, хрононимы: номинационные сопряжения.
Петріця Н. М. Трилексемні власні особові назви у старочеських писемних пам’ятках XIII-XVI століття.


Эргонимика
Сидоренко Е. Н. Эргонимизация антропонимов на примере эргообъектов Донецкой области.


Ойконимика
Hasan H. J. Etimologio de la komonimoj Konop kaj Kulfallar en la lumo de articolo de Anastas Iŝrikov.


Поэтонимология
Гаврилюк І. С. Ім’я та безіменність у романі Самюеля Бекета «Молой»: спроба аналізу з точки зору.
Калашникова О. Л. “Какие мы, таков и ты”: антропоним Пушкин в романе Т. Толстой «Кысь».
Кравченко Э. А. Приёмы поэтики сокрытия имени в художественном тексте.
Максимова В. В. Поэтика репрезентативных имён в творчестве А. Вознесенского.
Отин Е. С. Ономастические мелочи.


Школы, направления, достижения
Попов С. А. Воронежская ономастична школа: формирование и становление.


Хроника
Калинкин В. М. Александра Васильевна Суперанская: классик советской и российской ономастики.


Personalia
Осташ Роман. Время осмысливать: М. Л. Худаш в истории украинской ономастики.

Запись опубликована в рубрике Издания, Логос ономастики, Периодические с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.