Λογος όνομαστική № 2

«Λογος όνομαστική»

(«Ономастичні науки»)

№ 2, 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

Теоретические вопросы ономастики

Исупов К. Г.
Имя.
Шкурко Т. А.
Словообразовательный потенциал имен собственных в современном английском языке.

Антропонимика

Ангелова-Атанасова М.
Български фамилни имена на -олски // -улски.
Буга Т. В.
Розмовно-побутові варіанти жіночих імен (на матеріалі говірки села Мічурине Тельманівського району Донецької області).
Карпенко Ю. О.
Спроба футорологічної ономастики (чоловічі імена).
Михина А. Ф.
Женские именования в болгарских селах Запорожской области.
Шульгач В. П.
Ст.-укр. Соръденко і споріднені антропоніми.
Яцій В. О.
Назви населених пунктів Івано-Франківської області, мотивовані християнськими канонічними іменами.

Гидронимика

Závodný Andrej.
Distribúcia sufixu -ava v slovenskej hydronymii.
Вербич С. О.
Фіналь -ич у гідроніміконі Дністра.
Отин Е. С.
Материалы к изучению топонимии Святогорья (фрагмент каталога «Гидронимия Дона»).
Отин Е. С.
Гидронимия верховьев Дона.
Hladký Juraj.
Z historickej slovenskej hydronymie a ojkonymie – Nitrava èi Nitra?

Поэтонимология

Белей Л. Л.
Ономастикон «Гаррі Поттера» Джоан Ролінг — шляхи передачі.
Вінтонів Т. М.
Антропоетоніми повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
Галич В. М.
Особове ім’я в публіцистичному тексті Олеся Гончара як комунікативний імплікатор соціального змісту.
Калинкин В. М.
Поэтонимология: из заметок о метаязыке науки.
Мудрова Н. В.
Прозвища и псевдонимы как «заместители» реальных имен персонажей в произведениях Н. С. Лескова.
Першина К. В. Русская идеонимия: «Весна на Заречной улице». Хроника.
Першина К. В., Михина А. Ф.
Рецензия. Людвиг Селимски. Етюди по българска антропонимия. – Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий». Велико Търново, 2006. – 246 с.
Запись опубликована в рубрике Издания, Логос ономастики, Периодические с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.